Friday, 16 September 2011

Lembaran Kerja Diftong

Latihan Perkataan Diftong

A)  Senaraikan perkataan mengikut suku kata akhir yang 
     sama.

panau
pulau
pakai
kaloi
sepoi
halau
gerai
kacau
sekoi
limau
ramai
kedaioi

ai


auB)  Padankan suku kata bagi membentuk perkataan
     bermakna.pu
sai
li
mau
pi
lau
mi
loi
ka
sau 

No comments:

Post a Comment